Het Ambachtshuis Brabant

Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders, die in 2013 samen een omzet van 165 miljard euro realiseerden. De kennis van al die ambachten behouden, doorgeven en zo goed mogelijk benutten: dat is waar Het Ambachtshuis Brabant voor staat. Sinds onze start in december 2013 klopten al meer dan 300 mensen bij ons aan. Of het nu ging om het leren van een ambacht, een meester-gezelplaats of het vinden van een baan, met elk verzoek gaan we aan de slag.

 

Verbinden zet de deur naar nieuwe mogelijkheden wagenwijd open. Talenten komen tot hun recht, samenwerkingen leiden tot het beste resultaat. Het is dan ook juist die verbinding waar Het Ambachtshuis Brabant telkens zoekt. Als basis voor het werken met handen, hoofd én hart.

Het Ambachtshuis Brabant helpt mensen hun passie voor een vak te ontwikkelen. Zelf de regie pakken, aan de slag binnen een positieve en motiverende omgeving. Om vervolgens vanuit de passie voor een vak een inkomen te verdienen, als zelfstandig ondernemer of binnen een collectief. Het Ambachtshuis koppelt de vakkennis uit het rijke verleden aan de arbeidsmarkt van nu. En zorgt zo voor een stabiele basis voor de toekomst.