Milan Bindu

Mijn naam is Marijke Visser en ben voorzitster van de Stichting Milan Bindu, welke in April 2019 in de schijnwerpers heeft gestaan op de beurs bij KNIT&KNOT. Allereerst wil ik u van harte bedanken voor de giften en aankopen die gedaan zijn voor ons project in Nuwakot, Nepal. Om u een idee te geven wat er gebeurd is met uw geld, geef ik een update van de ontwikkelingen die er tot nu toe zijn gedaan in Nuwakot.

Achtergrond van het project:
Zoals bekend zijn er in 2015 drie aardbevingen na elkaar geweest in Nepal. De 2e aardbeving was in Nuwakot, een district boven Kathmandu. Naast Sindupalchock, een district ten oosten van Kathmandu, zijn hier de meeste doden gevallen tijdens de aardbeving. Vele vrouwen hebben hun man verloren, die in de bergen hun beroep als Sherpa uitoefende. De vrouwen zijn gevlucht naar lagere delen van Nuwakot en hebben zich gevestigd in Bidur, de hoofdstad van dit district. Sindsdien wonen zij al vier jaar, met hun kinderen tussen vijf golfplaten.

Afgelopen maart ben ik er geweest met een groep medereizigers. Een troosteloos aanzien, vrouwen, kinderen en jongeren, die leven in ‘huisjes’ van golfplaten en bovendien zeer onhygiënisch, gezien de slechte sanitaire mogelijkheden.

Een positief gegeven is, dat er van de 273 gezinnen die er woonden, inmiddels gezinnen vertrokken zijn. Geholpen door familie of andere bronnen zijn zij verhuisd naar een leefbare omgeving. Inmiddels is hun aantal gekrompen naar 125 gezinnen, gezinnen die weinig tot geen mogelijkheden hebben. Alleenstaande vrouwen, ouderen en mensen met een fysieke beperking als gevolg van de aardbeving, vormen de echte kansarme bevolking. En hen willen wij helpen met een huisje, het leren van een beroep, zodat ze weer toekomst hebben.

Wat is er tot nu toe gedaan door de Stichting?
In 2017, na mijn vorige bezoek aan Nepal, zijn wij direkt begonnen met een sponsoractie. Dit heeft zoveel opgebracht, dat we in staat waren om de grond aan te kopen en een begin te maken met het aanleggen van de weg. We hebben het project ingediend bij de Wilde Ganzen, met positief resultaat. Zij doneren 1/3 van de eerste tien huisjes. Ook is ons beloofd dat we nog twee jaar kunnen doorgaan met sponsoring om de volgende huisjes te bouwen. Wij hopen dat in die tussentijd, meerdere mensen een andere woonbestemming vinden, vooral ook omdat de gemeente Bidur wil dat ze het terrein verlaten. Het is een openbaar terrein en de hygiënische omstandigheden zijn slecht.

Rotary Huissen heeft ons geld gegeven voor de douches en de WC’s. Een Duitse organisatie doneerde voor de bouw van de crèche en een multifunctionele ruimte, waar vrouwen training krijgen.

We zijn goed op weg, maar we hebben nog veel geld nodig om de eerste huisjes te realiseren. Donaties kunnen worden gestort op de Wilde Ganzen, die de hele financiële logistiek op zich neemt.

Mogen wij weer op u rekenen?